Thông Tin Hô Trợ Doanh Nghiệp

Tài khoản đăng ký kinh doanh là gì? Một cá nhân được cấp bao nhiêu tài khoản này?

Tôi muốn biết Tài khoản đăng ký kinh doanh là gì? Một cá nhân được cấp bao nhiêu tài khoản này? – Thùy Dương (Tiền Giang) Tài khoản đăng ký kinh doanh là gì? Một cá nhân được cấp bao nhiêu tài khoản này? Tài khoản đăng ký kinh doanh là gì? Tài khoản đăng […]

Khai và Phân Bổ Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Điều 12, 19 Thông tư 80/2021 quy định: DN hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh thực hiện khai và phân bổ Thuế TNCN cho từng tỉnh nơi hoạt động kinh doanh, cụ thể: 1.Trường hợp và phương pháp phân bổ Đối với thu nhập từ tiền […]